Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι Μηχανολόγος Mηχανικός - Mηχανικός παραγωγής και διοικησης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος των Τομέων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιφερειακού Σχεδιασμού

E-mail: info@aspiropoulos.gr